CHÈ, CAO CHÈ VẰNG LỢI SỮA
BỘ LẤY RÁY TAY CÓ ĐÈN  CHO BÉ
20.000 VNĐ
CAO CHÈ VẰNG 1000GR (50 MIẾNG X 20GR) LỢI SỮA GIẢM CÂN
220.000 VNĐ
CAO CHÈ VẰNG 1000GR /KÝ ( 30 MIẾNG X 32Gr ) HÀNG CÔNG TY  CÓ ATVSTP
250.000 VNĐ
CAO CHÈ VẰNG 1000GR /KÝ ( 50 MIẾNG X20GR) HÀNG CÔNG TY CÓ ATVSTP
220.000 VNĐ
CAO CHÈ VẰNG LỢI SỮA GIẢM CÂN (CAO HỘP 10 MIẾNG X20GR ) )
70.000 VNĐ
CAO CHÈ VẰNG LỢI SỮA GIẢM CÂN (CAO HỘP 10 MIẾNG X32GR)
95.000 VNĐ
Cao chè vằng lợi sữa giảm cân 100gr lọ thủy tinh
120.000 VNĐ
CAO CHÈ VẰNG LỢI SỮA GIẢM CÂN 500GR 15 TÚI
125.000 VNĐ
CAO CHÈ VẰNG LỢI SỮA GIẢM CÂN 500GR 25 TÚI
110.000 VNĐ
Cao lá vằng lợi sữa, giảm cân sau sinh (vằng sẻ) 38 TÚI
250.000 VNĐ
CHÈ VẰNG LỢI SỮA GIẢM CÂN (vẰNG SẺ QTRỊ)
80.000 VNĐ
CHÈ VẰNG LỢI SỮA GIẢM CÂN DẠNG TÚI LỌC
70.000 VNĐ